Informasjonsbrev

Hva handler dette prosjektet om?

DesignMyFuture (DMF, www.designmyfuture.eu) er EU- finansiert strategisk partnerskapsprosjekt.  Prosjektet forsøker å oppmuntre unge til å fullføre skole og ha gode jobbferdigheter for fremtidige jobber. Vi vil også hjelpe unge til å ta positive beslutninger om sin fremtid.

Hvem er involver i DMF prosjektet?

DMF er ledet av Prof Mhairi Beaton og Dr Marc Fabri fra Leeds Beckett Universitet, England. Prosjektets partnere er organisasjoner som arbeider med unge mennesker i en rekke Europeiske land: Ahead partnerskap (leeds, England), UIT (Norge), CESIE (Italia), PIN (Portugal) og det nasjonale utdannings instituttet (Slovenia). Hvis du ønsker å kontakte prosjektteamet, vennligst besøk:  www.designmyfuture.eu/contact-us

Hvorfor blir jeg kontaktet?

Vi gjennomfører en spørreundersøkelse blant ungdom Europa og vi ønsker å lære av dine opplevelser. Vi ønsker å finne ut hvordan ungdom kan få støtte til å utvikle sin identitet, som kan defineres som en forståelse av ens ferdigheter, interesser, kompetanse og behov.

Hvilke spørsmål vil bli stilt?

Vi er spesielt interessert i støtten du har opplevd på slutten av obligatorisk skolegang. Vi vil vite om positive eksempler på støttet- hva fungerte og hvorfor?

Vi er også interessert i hvordan støtten du fikk kunne vært forbedret når du begynte å ta avgjørelser om fremtidig skolegang eller arbeid. Noen av spørsmålene kan få deg til å tenke på en vanskelig tid i livet eller negative opplevelser. Hvis dette påvirker deg, kan du avslutte undersøkelsen når som helst og trekke din deltakelse.

Hva skjer med informasjonen som er samlet inn?

Informasjonen som er samlet inn gjennom undersøkelsen vil bli brukt av prosjektteamet til å utvikle øvingsmateriale for lærere, veiledningsmateriale for foreldre og i utviklingen av et spill for unge. Vi vil også publisere våre funn i prosjekt rapporter, blogger og akademiske artikler.

I samtykkeskjemaet vil du få velge om landet ditt og utvalgte sitater fra deg kan brukes i publiseringer i fremtiden.

Vårt langsiktige mål er å redusere tidlig skolefravær i hele Europa og gi bedre støtte til alle unge når de nærmer seg slutten av obligatorisk utdanning.

Hva om jeg ikke ønsker å gjennomføre spørreundersøkelsen eller endrer mening etter at jeg har sendt inn mitt svar?

Hvis du bestemmer deg for å ikke fullføre spørreundersøkelsen vil alle data innhentet ikke bli brukt.

Etter å ha sendt inn ditt svar, kan du trekke tilbake dine data, uten å oppgi en grunn, helt til alle data har blitt anonymisert og slått sammen. Etter det er det ikke mulig å ekskludere dine data.

For å be om at data skal trekkes tilbake, kontakt Dr Marc Fabri (
m.fabri@leedsbeckett.ac.uk) og oppgi ditt navn eller kallenavn.

Hvis du har blitt påvirker av noen av temaene i undersøkelsen, kan du kontakten følgende profesjonelle støtte service: Mental helse, døgnåpen telefon tjenesten tlf 116 123.

Hva må du gjøre nå?

Takk for at du har lest dette informasjonsbrevet. Vi ser frem til å motta din fullførte undersøkelse og samtykkeskjema.  

Hvis du har flere spørsmål, vennligst send en epost til oss på:  
gregor.maxwell@uit.no, ingrid.n.lie@uit.no

Dersom du har spørsmål om person ta kontakt med personvernansvarlig ved UIT: personvernombud@uit.no

Samtykkeskjema (1)

Vi trenger din samtykke før du fullfører undersøkelsen

Q1
Q2Jeg har lest informasjon til deltakere og samtykker til at mine data kan brukes i prosjektet
 
dividing line
  Page 1/8  
Snap Survey Software